a
Покрет Социјалиста 2023

"Покрет социјалиста подсећа јавност Србије на

Председник Градског одбора Покрета социјалиста Београд,

Владимир Илић, председник Градског одбора Покрета